Avantages de membres Awantaże członkowskie

 

LES AVANTAGES DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION KULTURALNA EUROPA


Chaque membre de l’association Kulturalna Europa bénéficie de :

 

1. La gratuité de tous les numéros annuels de Gazeta Paryska, la réception se faisant dans un endroit indiqué en France ou en Pologne. Chaque membre reçoit également régulièrement une newsletter avec des informations sur les nouveautés, les activités et les évènements franco-polonais.

 

2. La publication dans Gazeta Paryska, également sur nos deux site: www.kulturalnaeuropa.com et www.facebook.com/AssoKulturalnaEuropa des articles et des photos concernant des membres (entre eux des artistes dont Gazeta Paryska assure la promotion).

 

3. La présentation de son association sur le site Internet de Kulturalna Europa avec la possibilité d’échanger des liens.

 

4. La réception d’invitations à tous les événements culturels (vernissages, concerts, festivals) organisés par l’association et d’une réduction de 10 - 50% sur le prix d’entrée dans le cas d’événements payants.

 

5. Une entrée gratuite par an au minimum pour certains événements culturels qui ne sont pas organisés par l’association (cinéma, concert, opéra, exposition) en fonction de l'activité du membre au sein de l’association et de ses centres d’intérêt.

 

6. Réductions sur les prix des billets de train, d'avion ou sur les excursions dans le cadre des accords signés par l’association.

 

7. Les membres artistes ont droit à une promotion aussi bien sur le site web de l’association, que dans Gazeta Paryska, sous condition que les articles soient écrits ou rédigés parles journalistes de GP. Dans le cas contraire, les articles seront considérés comme articles sponsorisés et payants conformément à la liste des prix des publicités, avec une réduction de 50%. Dans des cas isolés, les réductions pourront être plus importantes ou l’espace publicitaire pourra être cédé gratuitement. Dans tous les cas, en soumettant un projet d’événement artistique au conseil d’administration de l’association, il faut prévoir dans le budget global une rémunération à hauteur de 10% pour le bon fonctionnement de Kulturalna Europa.

 

8. Dans le cas où un membre de l’association trouve un sponsor pour l’événement culturel qu’il organise, il peut obtenir 50% de réduction sur l’espace publicitaire dans GP pour qu’il puisse utiliser la différence pour ses besoins budgétaires. Dans certains cas, il sera possible d’obtenir une réduction plus importante, voire un espace publicitaire gratuit. Dans tous les cas, il faut prévoir de reverser min. 10% des bénéfices à l’association.

 

9. Chaque membre actif qui travaille sur le développement de l'association et/ou de Gazeta Paryska possède un compte personnel, selon les tarifs en vigueur (honoraires de rédaction, frais de traduction, provision pour trouver des publicitaires, indemnités pour l’organisation des événements) qu‘il pourra solder dans l’avenir s’il y a bénéfice, proportionnellement aux services rendus, ou encore sous forme d’annonces dans GP, sur le site web de l’association ou autres avantages. 

 

10. Chaque membre de Kulturalna Europa est assuré chez MAIF (l‘assurance valable en Europe) et à   ce titre il peut profiter des dédommagements dans le cadre d‘un accident survenu pendant l’exercice de ses fonctions au sein de l’association, ou se servir des locaux attribués à l’association, ainsi que du matériel mis à sa disposition dans ces locaux: Maison des Associations du VIII arrondissement, 23 rue Vernet, 75008 Paris, métro: Etoile ou Georges V, tel: 01 53 67 83 60, fax: 01 47 23 96 44, mail: maison.asso.08@paris.fr.

 

 

AWANTAŻE CZŁONKOWSKIE

 

Każdy członek stowarzyszenia Kulturalna Europa ma prawo do: 

 

1. Otrzymania: 

 

- każdego kolejnego numeru Gazety Paryskiej nieodpłatnie w ramach opłaconej składki, która od 2014 roku wynosić będzie 40 euro rocznie, wraz z wysyłką pocztową pisma dla członków nieaktywnych we Francji i w Europie i 30 euro dla członków aktywnych, mogących odbierać GP na miejscu. Dla czytelników polskich odpowiednio 120 zł z wysyłką GP.

 

2. - Newslater’a informującego o ciekawych nowościach, imprezach, wydarzeniach polsko-francuskich.

 

3. Własnej prezentacji na stronie internetowej stowarzyszenia, oraz możliwość wymiany linków.

 

4. Otrzymywania zaproszeń na wszystkie imprezy kulturalne (wernisaże, koncerty, festiwale) organizowane przez stowarzyszenie. W przypadku imprez płatnych, prawo do zniżki, aż do 50 %

 

5. Min. jednego rocznie, bezpłatnego biletu wstępu na niektóre płatne imprezy kulturalne nie organizowane przez stowarzyszenie (do kina, na koncert, do opery, lub na wystawę) ze szczególnym uwzględnieniem członków aktywnych, mających określone zainteresowania i potrzeby.

 

6. Korzystania z darmowych lub zniżkowych biletów kolejowych, lotniczych, czy wycieczek w ramach podpisanych przez stowarzyszenie umów.

Członkowie o zawodach artystycznych mają prawo do autopromocji, zarówno na stronie internetowej stowarzyszenia, jak i na łamach Gazety, pod warunkiem iż teksty będą pisane lub redagowane przez dziennikarzy zatrudnionych w Gazecie Paryskiej, w innym przypadku będą traktowane jako artykuły sponsorowane bądź reklamowe i płatne wg cennika z 50 % zniżką. Niepisanym obowiązkiem artysty jest też przekazanie na cele asocjacji min. 10 % z uzyskanych dzięki jej pomocy i staraniom funduszy, na działalność stowarzyszenia.

 

W przypadku pozyskania sponsora lub reklamodawcy na określone wydarzenie kulturalne organizowane przez członka asocjacji, mające na celu promocję artystyczną, może on otrzymać powierzchnię reklamową po cenie zniżkowej, do 50 %, by mógł resztę pozyskanych środków przeznaczyć na swoje cele budżetowe. W wyjątkowych przypadkach udzielane będą nawet większe zniżki lub powierzchnia może być udostępniona gratis. W każdym przypadku, przy zgłaszaniu takiego przedsięwzięcia do quorum stowarzyszenia, należy uwzględnić w ogólnym budżecie, min.10 % kwotę na cele asocjacji.

 

Każdy aktywny członek asocjacji, pracujący zarówno nad jej rozwojem, jak i rozwojem Gazety Paryskiej, posiada swoje osobiste konto, ustalone wg określonych stawek (honoraria redakcyjne, dla tłumaczy, prowizja za załatwione reklamy czy praca przy organizacji imprezy) i będzie mógł z niego w przyszłości korzystać w przypadku nadwyżek, wprost proporcjonalnie do wykonanej pracy bądź też w formie ogłoszeń na łamach Gazety, na stronie internetowej, czy innych awantaży w naturze.

 

Każdy członek Kulturalnej Europy jest ubezpieczony i z tego tytułu może korzystać z odszkodowań w trakcie wykonywanej dla asocjacji pracy a także korzystać z pomieszczeń przyznanych na działalność stowarzyszenia i urządzeń tam się znajdujących, za okazaniem ważnej legitymacji (obecnie Maison de l'Association w VIII dzielnicy, 23 rue Vernet 75008 Paris Métro : Etoile ou Georges V,  Tel : 01 53 67 83 60 Fax : 01 47 23 96 44, mail :  maison.asso.08@paris.fr

 Les réactions

Avatar daniella

avec vous de beaux projets à venir

Le 01-05-2015 à 09:24:49

Réagir


CAPTCHA